Залізнична ст. Путивль

Залізнична ст. Путивль
Світлина Якова Фесика

понедельник, 20 октября 2014 г.

Вчений-славіст А.О. Москаленко Понад сорок років тому, 8 жовтня 1984 р., відійшов у вічність наш земляк, історик-славіст Анатолій Овсійович Москаленко - талановитий педагог та організатор, невтомний дослідник історії південних та західних слов’ян. Він народився 21 березня (3 квітня за н. ст.) 1909 р. у с. Жуківка, нині Буринського району Сумської області. Школу закінчив у Києві. У 1936-1940 рр. навчався на історичному факультеті Московського державного педагогічного інституту ім. К.Лібкнехта, після закінчення якого вступив до аспірантури інституту, де спеціалізувався з історії середніх віків під керівництвом Н.Граціанського. У 1941 р. у складі народного ополчення Анатолій Овсійович пішов на фронт, воював, а з 1943 р. навчався в офіцерській школі в м. Саратові. Там, у Саратовському університеті він одним з перших почав викладати історію південних та західних слов’ян, приймав участь у закладенні основи історико-славістичного напрямку у діяльності воронезьких славістів. На історичному факультеті Воронезького університету А.О.Москаленко працював з 1947 по 1973 рік. Тут він став висококваліфікованим спеціалістом з історії середніх віків, зосередивши головну увагу на дослідженні проблем славістичної медієвістики. Кандидатська дисертація А.О.Москаленка, захищена 1954 р., та його дослідження середини 1950-х – початку 1960-х рр. про суспільно-економічний устрій та класову боротьбу в далматинських містах у ХІІ-ХУ ст., заклавши підвалини радянській далматистиці як особливому напряму у вивченні середньовічної історії слов’янських народів. У 1961 – 1965 рр. А.О.Москаленко працював деканом історичного факультету Воронезького університету. На цій посаді у повній мірі проявилися його організаторські здібності. З ініціативи Анатолія Овсійовича у м. Воронежі з 1963 р. почало виходити єдине в країні видання з історії зарубіжних слов’янських народів – міжвузівська наукова збірка „Проблеми історії слов’ян”, науковим редактором, а з 1977 р. членом редколегії якого він був до кінця життя. На кафедрі загальної історії ВДУ завдяки зусиллям А.О.Москаленка розгорнулася широка дослідницька робота з проблем славістики. У ній прийняла участь ціла група славістів, які займалися як середньовічною, так і новою і новітньою історією західних та південних слов’ян. Деякі з них були учнями Анатолія Овсійовича. Успіхи розробки історико-славістичної проблематики у ВДУ дозволили провести на його базі ІІІ Всесоюзну конференцію істориків-славістів, а в 1968 р. створити на історичному факультеті ВДУ славістичну кафедру, яку очолив наш земляк. З початку 1960-х рр., не полишаючи занять далматистикою, А.О.Москаленко з захопленням вивчав історію вітчизняної славістики та медієвістики. Результати його праці отримали відображення у статтях про І.Бороздіна, М.Бречкевича, В.Піскорського, Г.Раєвського, А.Рейця, В.Семенова, П.Яковенка та інших істориків. Поряд з тим А.О.Москаленко активно досліджував наукову творчість Н.Граціанського. З 1973 р. А.О.Москаленко працював на кафедрі історії південних та західних слов’ян Московського університету. Він читав курс історіографії Югославії, вів семінари з проблем розвитку феодальних стосунків у зарубіжних слов’янських народів та історії хрестових походів, керував дипломними та аспірантськими роботами, науковим студентським товариством кафедри. Анатолія Овсійовича як педагога відзначало уміння терпляче та систематично допомагати своїм учням та молодшим колегам, виключно уважне ставлення до студентів. Важливе місце у педагогічній діяльності А.О.Москаленка займала науково-методична робота. Він приймав участь у підготовці учбових програм та методичних розробок, став автором учбового посібника „Виникнення феодалізму у південних слов’ян”, окремих розділів з югославського середньовіччя у підручнику з історії південних та західних слов’ян, приймав активну участь у підготовці підручника з історіографії зарубіжних слов’янських народів. Свою наукову діяльність у московський період А.О.Москаленко підкорив одній меті - розробці історіографічних проблем. Особливий інтерес у нього викликала історія слов’янознавства у МДУ. Він був відповідальним редактором та одним з авторів та укладачів двох спеціальних збірок на цю тему – „Історики-славісти Московського університету”, виданого до 40-ліття кафедри історії південних та західних слов’ян МДУ та „З історії університетського слов’янознавства у СРСР (до 80-ліття С.Нікітіна). Продовжуючи заняття історією вітчизняної славістики та медієвістики, наш земляк написав низку статей для біобібліографічного словника „Слов’янознавство” у дореволюційній Росії”, опублікував статті про А.Конокотіна, А.Корсунського, В.Самаркіна тощо. Нерідко Анатолій Овсійович свої виступи на засіданнях кафедри історії південних та західних слов’ян присвячував складним проблемам історіографії. Незадовго до смерті А.О.Москаленко виступив з доповіддю про термінологічні проблеми на Ломоносовських читаннях у Московському держуніверситеті. І сьогодні уродженець Буринщини, вчений-славіст А.О.Москаленко залишається у пам’яті земляків вдумливим дослідником, уважним та доброзичливим педагогом, який вніс свій помітний вклад в історичну науку. Підготував Олександр Капітоненко 20.10.2014 р.

Комментариев нет:

Отправить комментарий